በመስጠት ውስጥ መቀበል ስላለ በወጣ ይተካ ብለናል! ህይወት ለማዳን ስላደረጋችሁት ታሪካዊ ድጋፍ እናመሰግናለን! (September 21, 2020)

በመስጠት ውስጥ መቀበል ስላለ በወጣ ይተካ ብለናል! ህይወት ለማዳን ስላደረጋችሁት ታሪካዊ ድጋፍ እናመሰግናለን! By helping others you receive more! Keep helping and receive! Thank you!


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *